LUNDTOFTEGADE 87

Denne løsning er unik i den forstand, at der kun én ingang til selve ejendommen og beboerne. Det betyder, at der er mange lejligheder der skal kunne kommunikere til gaden, fra samme tableau. Den løsning der er valgt, er en digital løsning med en informationstavle, så man nemt og bekvemt kan se hvilke beboere der kan kontaktes, og hvordan. 

Vores digitale løsninger gør det nemt for en vicevært, varmemester eller beboeransvarlig, at ændre navne mm. fra en central side eller enhed. Dette er tidsbesparende og sikrer samtidig en flexibel arbejdsproces, og i særdeleshed en friktionsfri mulighed for at ændre navne mm. 

GODT SAMARBEJDE

Vi har bidraget i hele fasen fra projektering til udførsel. Den valgte installatør har gjort et godt stykke arrbejde, hvor vi fra sidelinjen har rådgivet og hjulpet til med indkøring, support, samt undervisning i brugen af de digitale værktøjer.